Η Εταιρεία

Παραγωγική εγκατάσταση και κέντρο διανομής στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Συσκευασία ζάχαρης 1κγ, 25κγ και φόρτωση σιλοφόρων.

 

Κέντρο διανομής στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Εγκαταστάσεις Ψυγείων.

Διανομή με ίδια μέσα μέχρι και 1 παλέτας προϊόντος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προκειμένου η επιχείρηση να είναι ταυτισμένη με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα δύσκολο, ανταγωνιστικό περιβάλλον η πολιτική ποιότητας και ασφάλειας της επιχείρησής μας συνίσταται στις ακόλουθες αρχές:

α.    Πλήρη και συνεχή ικανοποίηση του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφερόμενα προϊόντα

β.    Διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων που διακινούνται από την επιχείρηση μας

γ.    Αντιμετώπιση του πελάτη, με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό

δ.    Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχουμε

ε.    Άμεση και με προθυμία ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών μας

στ.  Διατήρηση άριστης κατάστασης των εγκαταστάσεών μας και της λειτουργίας του εξοπλισμού μας

ζ.    Σωστές επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της επιχείρησής μας ώστε να επιτυγχάνεται ένα ευχάριστο περιβάλλον εταιρικής κουλτούρας

η.    Αυστηρή τήρηση των διαδικασιών των εφαρμοζόμενων συστημάτων

θ.    Διαρκής βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησής μας

 

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμευόμαστε στα εξής:

  • εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την βελτίωση υποδομών, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
  • μείωση των παραπόνων των πελατών μας και παρακολούθηση στόχων ποιότητας
  • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων στην ορθή εφαρμογή των Συστημάτων
  • εφαρμογή και διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας
  • διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές, αρχές και τους πελάτες μας
  • παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας καθώς και των δεικτών ασφάλειας που έχουμε θέσει.